Tájékoztató KisOKOS EU Roaming

Tisztelt Ügyfelünk!

Az Európai Uniós roaming jogszabályok júniusi változásáról számos felületen tájékoztattuk előfizetőinket. Alábbiakban a leggyakoribb kérdéseket vesszük számba, segítve az Ön eligazodását külföldi utazásai során.

Mi a roaming szolgáltatás?

Ha külföldre utazik és ott használja a mobilját (más ország mobilhálózatára csatlakozva) magyar előfizetéssel, akkor roaming szolgáltatást vesz igénybe.

Mi nem számít roamingnak?

Ha Magyarországról magyar előfizetésű mobillal telefonál külföldre – az EU-ba, vagy más országba -, akkor az nemzetközi hívásnak minősül, más díjak, feltételek vonatkoznak rá. A nemzetközi hívásdíjaink a www.netfone.hu/nemzetkozi-hivasdijak oldalunkon érhetők el.

Mi a különbség a roaming és a nemzetközi hívás között?

Nemzetközi híváskor Magyarországról, belföldi telefonkészülékünkről (mobil, vezetékes) külföldi hívást (külföldi telefonszolgáltatónál előfizetett mobil vagy vezetékes telefon irányába) kezdeményezünk, míg roaming esetén külföldön használjuk magyarországi mobiltelefon-szolgáltatásunkat. A nemzetközi hívások esetén természetesen továbbra is díjat kell fizetni!

Mit kell tennünk ahhoz, hogy külföldön is tudjuk használni a mobiltelefonunkat?

Utazás előtt célszerű utánanézni annak, hogy kell-e aktiválni készülékünkön a roaming szolgáltatást vagy automatikus a beállítás. A Netfone alapesetben minden Előfizető részére biztosítja a roaming lehetőségét. Ha nem vagy nem csak EU-tagországban kívánja igénybe venni a roaming szolgáltatást, érdeklődjön a beállított HOT limitről, hogy a várhatóan magasabb hóközi forgalom miatt biztosan ne legyen szolgáltatás-korlátozás.

Hogyan lehet letiltani a roaming szolgáltatást, ha nem szeretnénk külföldön használni a hazai előfizetésünket?

Ha nem szeretné használni mobilelőfizetését külföldön, a Netfone-nál lehetőség van a roaming szolgáltatás letiltására: utazás előtt célszerű ezt az opciót kérni az ügyfélszolgálattól.

Néhány példa az előforduló hívásesetekkel kapcsolatban:

Ha külföldről magyar mobilelőfizetéssel telefonál, milyen díjakkal tudja ezt megtenni?

Magyarországi mobilhálózatba (Netfone, Telekom, Telenor, Vodafone, UPC) indított hívás díja megegyezik az Ön által használt tarifacsomag Magyarországon érvényes mobilhívás díjával.

Magyarországi mobilhálózatba – csoporton belül (Netfone) indított hívás díja megegyezik az Ön által használt tarifacsomag Magyarországon érvényes belföldi, hálózaton kívüli mobilhívás díjával.

Magyarországi vezetékes hálózatba (Invitel, Telekom, UPC, stb.) indított hívás díja megegyezik az Ön által használt tarifacsomag Magyarországon érvényes belföldi hívás díjával.

Magyar előfizetésű mobilhálózatba – amikor a hívott fél szintén roaming helyzetben tartózkodik (Netfone, Telekom, Telenor, Vodafone, UPC) – indított hívás díja megegyezik az Ön által használt tarifacsomag Magyarországon érvényes belföldi, hálózaton kívüli mobilhívás díjával. (A fogadó fél tartózkodási helye nem befolyásolja a hívó fél díját.)

Tartózkodás szerinti ország Helyi hálózatába – indított hívás díja megegyezik az Ön által használt tarifacsomag Magyarországon érvényes belföldi, hálózaton kívüli mobilhívás díjával

Más EU-s ország Helyi hálózatába – indított hívás díja megegyezik az Ön által használt tarifacsomag Magyarországon érvényes belföldi, hálózaton kívüli mobilhívás díjával

Más NEM EU-s ország Helyi hálózatába – indított hívás díja és számlázási egysége megegyezik a 2. roaming díjzóna hívásindításra vonatkozó percdíjával (369,00 Ft)

Ha külföldön tartózkodó ismerősét felhívja, akkor az Ön számlája magasabb lesz?

Nem. A saját tarifacsomagjának megfelelő percdíjért fogja őt hívni.

A külföldi tartózkodást követően olyan tételeket (pl. csoporton, flottán belüli hívás, lebeszélhető percek) is kiszámlázhat a szolgáltató, amelyek – a havidíj részeként – korábban nem szerepeltek a számlában?

Igen. A csoporton belüli hívások magyarországi telefonáláskor díjmentesek, de roaming esetén belföldi tarifacsomagunk hálózaton kívüli percdíjáért telefonálhatunk.

Ha külföldi tartozódáskor kikapcsoljuk a mobilinternetet a telefonon, akkor Wifi-n sem tudunk internetezni?

Mindig annak a WiFi hálózatnak a feltételei szerint tudjuk igénybe venni az internetszolgáltatást, ahová felcsatlakozunk. A legtöbb WiFi hálózat díjmentes, de ha mégsem, akkor a szolgáltató csak azután engedélyezi a csatlakozást, miután a feltételeket elfogadtuk és a fizetés módban megállapodtunk (bankkártyás fizetés pl.)

Mire figyeljünk mobiltelefonunkkal kapcsolatban, ha külföldre utazunk?

A készülékünkben nemzetközi formátumban (+36…) tároljuk a telefonszámokat, mert e nélkül nem tudunk hívást indítani. (Ettől a belföldi használat díjszabása változatlan marad.) Az okostelefonok használata során a háttérben futhatnak olyan alkalmazások, frissítések, amelyek automatikusan adatforgalmat generálnak külföldön is. Elsősorban a 2-es, 3-as, 4-es roaming díjzónára vonatkozóan a váratlan költségek elkerülésére több lehetőség is adódik: kikapcsolhatjuk az Adatroamingot/Adatkapcsolatot és így nem tudunk külföldön mobillal internetezni, vagy vásárolhatunk adatroaming szolgáltatáscsomagot, amellyel biztonsággal internetezhetünk és e-mailezhetünk külföldön is. Mindez hosszabb utazás során is fontos lehet például Európa déli részén, ahol észrevétlenül, automatikusan jelentkezhet fel a telefonunk nem EU-s országok hálózatára is. (Szlovénia vagy Horvátország az EU része, azonban Bosznia-Hercegovina, vagy Szerbia például már nem.)

Ha országhatár közelében járunk, és szeretnénk elkerülni, hogy a mobilunk véletlenül külföldi hálózatra álljon át, akkor készülékünkben az Automatikus hálózatkeresést állítsuk Kézi hálózatválasztásra!

Bízva abban, hogy a fentiek hasznosak lesznek a külföldi barangolások során, jó utazást kívánunk!

Netfone Telecom

Összefoglaló az EU roaming díjszabás változásairól

Összefoglaló

az EU roaming díjszabás változásairól
2017. június 15.

Az Európai Unió megváltozott roaming-szabályozásának köszönhetően előfizetőink 2017. június 15-e után – a méltányos használat keretein belül – a belföldivel azonos árakon és azonos feltételekkel vehetik igénybe roaming mobilszolgáltatásainkat (hang, adat, SMS, MMS) az Európai Unióban és az 1-es roaming díjzóna egyéb országaiban tett utazásaik során.

1.    Összefoglaló

Az EU roaming többletdíjak általános alkalmazása megszűnt. 2017. június 15-től vége az európai utazások idején gyomorgörccsel indított hazatelefonálások időszakának. A nyaralások vagy éppen a téli pihenések idején ugyanannyiba kerül a telefonálás és az adatforgalom, mint itthon. Ez alól a hálózaton és csoporton belüli díjmentes hívások kivételek, mert ezek EU roaming használatkor normál belföldi díjazású hívásnak minősülnek.

A külföldön dolgozóknak, gyakorta külföldre utazóknak vagy ingázóknak azonban továbbra is figyelniük kell, mert a méltányos használaton túli többletforgalom továbbra is kiszámlázható. Ezt fontos figyelembe venniük a határ mellett élő előfizetőknek is, amennyiben telefonjukon engedélyezett a roaming használata.
A méltányos használat ismertetésére később térünk ki.

2.    Mobilhasználat átfogó változások

Az EU roaming többletdíjak általános használatának a megszüntetése, más néven a „roaming, mint otthon” koncepció a beszélgetéseket, az SMS-, MMS- és adatforgalmat is pozitívan érinti. Vannak azonban kivételek: a hazai hálózaton és csoporton belüli ingyenesség elve például nem érvényesül a roaming használat idején.

A Netfone Telecom által értékesített önálló mobilinternet tarifacsomagok – melyek nem azonosak a mobil előfizetéshez vásárolható adatopciókkal – továbbra is csak belföldön használhatók. Ezekre az új roaming-szabályozás nem vonatkozik.

3.    Hangforgalmat érintő változások

Az előfizetők az időszakos európai utazásaik során a hazai feltételeknek megfelelően, többletdíj megfizetése nélkül tudják igénybe venni a mobiltelefonáláshoz kapcsolódó szolgáltatásokat, figyelembe véve a méltányos használat elvét.

A magyarországi, valamint az EU-roaming országok hálózatába indított hívások díjai 2017. június 15. után megegyeznek az előfizetők által indított belföldi mobil- és vezetékes, illetve nemzetközi hívásainak
– előfizetői szerződésben foglalt  – díjával, a méltányos használat keretein belül, egységesen a forgalmi díjas és korlátlan típusú tarifacsomagok esetében egyaránt.

Forgalmi díjazású csomagok esetén a hálózaton és csoporton belüli díjmentes hívások, az EU Roaming használat esetén, normál belföldi díjazású hívásnak minősülnek, azaz díjkötelesek.

A hanghívások fogadása az az Európai Unióban és az 1-es roaming díjzóna egyéb országain belül díjmentes.

4.    Adatforgalmat érintő változások

Hangszolgáltatás mellé megrendelt, már aktív megújuló internet opció az EU roaming országokban a magyarországi, azaz belföldi feltételrendszer szerint használható, többletdíj megfizetése nélkül, figyelembe véve a méltányos használat elvét.

A rendelkezésre álló havi adatkeret felhasználása esetén a szolgáltatást az előfizetői szerződésben foglaltak szerint korlátozzuk vagy felfüggesztjük a számlázási ciklus fordulónapjáig. Túlforgalmazási díjat csak abban az esetben számítunk fel, ha az adatforgalom-használat nem felel meg a méltányosság szabályainak.

Aktív internet-szolgáltatás mellé a belföldön már megszokott módon, az ismert feltételek és díjak szerint lehet kiegészítő adatjegyet vásárolni a külföldről is hívható +36 1 696 0096-os NAK Telekom ügyfélszolgálati telefonszámon.

Az önálló mobilinternet adatcsomagok – melyek nem azonosak a mobil előfizetéshez vásárolható megújuló internetopciókkal -, továbbra is csak belföldön használhatók. Ezekre az új roaming-szabályozás nem vonatkozik.

5.    Méltányos használat elve

A méltányos használat fogalmát a visszaélések elkerülésére vezette be az EU. Az életvitelszerű külföldi tartózkodást vagy munkavállalást, a határ menti ingázást és a rendszeres utazást nem tekintik az új szabályozással összeegyeztethetőnek. A szolgáltatók ennek jegyében fogalmazták meg a kereteket.

A Netfone Telecomnál a méltányos használat feltétele, hogy a vizsgált időszakban az előfizető összesített EU Roaming forgalma nem haladhatja meg a belföldi, azaz magyarországi 4 havi átlagos összforgalmat, vagy a „roaming-napok” száma nem haladhatja meg a hazai hálózaton töltött napok számát.

(A vizsgált időszak 2017. június 15-ét követően négy hónappal később, október 15-től értelmezhető.
Ezt követően már egyre szélesebb időintervallum kerül vizsgálatra, majd a 2018. június 15. időpontot követően már egy éves periódus ismeretében történik elbírálás annak függvényében, hogy az előfizetőhöz tartozó telefonszám összesített EU roaming forgalma, eléri -e az átlagos négyhónapos belföldi összforgalmat.)

Másként fogalmazva, addig szinte biztosan méltányos a használat, amíg az előfizető:

  • nem használja többet külföldön a telefonját, mint az itthoni forgalom negyede
  • nem tölt több időt külföldön, mint itthon.

Havonta átlagosan egy hét – vagy három-négy hónapon belül néhány hét – európai utazás melletti telefonhasználat még minden bizonnyal a méltányos kategórián belül lesz majd, de minden esetben egyedileg vizsgáljuk meg az adott előfizető forgalmát és hívásszokásait.

6.    Méltányos használat elvének alkalmazása

  1. június 15-től a meghatározott kereteket várhatóan túllépő roaming-használat észlelése esetén a Netfone Telecom visszacsatolást küld az előfizetőnek.

A méltányos használat keretein felül a Netfone Telecom 2017. július 1-től az alábbi bruttó többletdíjat számlázza ki:

  • Hívásindítás 1-es roaming díjzóna országaiba: 12,68 Ft/perc
  • SMS küldés az 1-es roaming díjzóna országaiba: 3,96 Ft/SMS
  • MMS küldés az 1-es roaming díjzóna országaiba: 7,92Ft/MMS
  • Adatforgalom az 1-es roaming díjzóna országaiban: 2,77 Ft/MB

A Netfone Telecom szem előtt tartja az előfizetői érdekeket, a fenti keretek meghatározásakor figyelembe vette a hatósági előírásokat, valamint az átlagos roaming használati szokásokat is. Az előfizetőknek nem kell aggódniuk, ha nyáron vagy télen, az időszakos utazási szezonban többször használják a telefonjukat, mert a keretek meghatározásakor 4 havi forgalmat veszünk alapul.

Az 1-es díjzóna országai:

Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság (Anglia), Észtország, Finnország, Francia Guyana és Martinique, Franciaország, Gibraltár, Görögország, Guadeloupe, Hollandia, Horvátország, Írország, Izland, Lengyelország,  Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Málta, Monaco, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Reunion, Románia, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szlovákia, Szlovénia, Törökország.

Monaco, Svájc és Törökország június 15-től tagja az 1-es roaming díjzónának.